Website van Hubert Klaver

Een spoor van flippo's

Bij ons heb je de Witlattenstraat. Hoe komen ze erbij! Witlattenstraat. Over dat soort namen zijn diepgravende beschouwingen te houden. Ik ben dol op knettergekke straatnamen. Ik leg er lijsten van aan en houd bij wie er wonen, en wat er gebeurt. Wat er ook aan de hand is, ik zorg dat ik erbij ben. De Witlattenstraat ligt ingeklemd tussen de Kroeg van Klaas en de Polderstraat. Nog zo'n naam. Schitterend. Ik weet alles van de mensen in dit soort straten. Hoe ze heten, hun postcode, hun telefoonnummer. In de Witlattenstraat daar woont detective Speurneus. Hij heeft met Crimo, de verpersoonlijking van het absolute kwaad, afgerekend. Hij is een oom van Annie, de dochter van Alie, die een eindje verderop in de Meeuwerderweg woont. Alie is, sinds ze gescheiden is, getekend door een ondraaglijk schuldgevoel. Indertijd was Annie op bezoek bij Speurneus en werd er een flippo voor z'n deur gelegd. Het begin van een spoor. Te gek! Ik zag het gebeuren: Ze raapte de flippo op en volgde het spoor. Destijds was ze nog een klein meisje met een strik in het haar. Wat een bofkont, die Annie. Zoveel flippo's voor het oprapen! Het spoor liep van de Witlattenstraat door de Middenstraat en de Oliemulderstraat rechtstreeks naar de Meeuwerderweg. Wat een krankzinnige namen! Het schijnt dat ze iets van de geschiedenis van deze buurt verhullen. Het zijn een stelletje mafkezen, die deze namen bedacht hebben. Ze staan, met stip, hoog genoteerd op mijn lijst met straatnamen.

Ik zag Annie van de ene flippo naar de andere huppelen. Ze had er beide handen vol van. Aan het eind van de Meeuwerderweg liet ze er één vallen. Het was een Chee-tos twenty-four game flippo. precies zo eentje, als die ik in de wokkels had gevonden. Op de verpakking stond nog, dat flippo's niet geschikt zijn voor kinderen onder de drie jaar. Gelukkig was Annie al wat ouder. Deze flippo had nr. 340. Met aan de ene kant een afbeelding van de grootste zeepbel aller tijden, 15,24m en aan de andere kant het geweldige chee-tos twenty-four game spel. Van de 4 cijfers moet door middel van optellen, delen, vermenigvuldigen of aftrekken het getal 24 gevormd worden. Wie het eerst de oplossing ziet heeft gewonnen en krijgt zeven punten. Met mijn tien voor wiskunde op het gymnasium is dit een fantastisch spel.

Ik werd opgehouden toen ik de gangen van Annie naging. Iemand vroeg mij de weg. "Kun je me ook vertellen waar de tweede Willemsstraat is?", vroeg hij.
Dat is een hele klus. De Tweede Willemstraat loopt namelijk evenwijdig aan de Willemstraat, die beide weer een zijstraat zijn van de Verlengde Oosterweg. Daar woont Appie, die weer een halfbroer is van Annie haar moeder, en die zichzelf op een haar na heeft opgegeten. Henk en Dirk-Jan zijn daar ook gaan samenwonen. Ze hebben elkaar eeuwige trouw gezworen. Ik vertelde hem, dat hij rap moest zijn en snel het spoor van flippo's moest volgen tot hij bij een briefje op een lantaarnpaal kwam. Op dat briefje staat: 'Simone heeft Harry voor f2,50 afgerukt'.
"Het briefje hangt daar aan een lantaarnpaal.", zei ik. "Je moet daar rechtsaf."
De man hielde me vreselijk op. Hij wilde weten of Adolf daar nog woonde. Maar Adolf, die het met een waternimf heeft gedaan, en zodoende de diepzee van zijn mysteriën ontdaan heeft, is al lang naar de Marianen vertrokken. Wel woonden daar Els en Annet, maar die zaten waarschijnlijk bij de kapper. En het zou me toen niet verbazen als die binnen afzienbare tijd naar Palmslag zouden verhuizen. Ondertussen was Annie uit het oog verdwenen.

Ik moest me haasten om Annie in te halen. Ze was al halverwege de Meeuwerderweg! Ze volgde enthousiast het spoor. Nu moest ze rechtsaf de Esperantostraat in. De Esperantostraat. Waar halen ze het vandaan! En de Meeuwerderweg heeft ook boeiende namen van zijstraten: Alleen aan de linkerkant al heb je de Annastraat, waar Eppie woont, die nog immer met de revolutie wil beginnen; de Jan Goeveneurstraat, Van Julsinghastraat en Joachim Altinghstraat, de straat, waarin Lieke woont, die Jeroentje in de vrieskou op het balkon heeft gezet. Verder heb je er de Verlengde Frederikstraat, Van Sijsenplaats, en Meeuwerderbaan. En dan heb ik alleen nog maar de linkerkant gehad!

Straatnamen bieden een aanknopingspunt als je ergens wilt zijn. Als iemand de weg vraagt naar de Mesdagstraat, dan stuur ik hem niet naar de Van Mesdag-kliniek, de gevangenis die hier vlakbij staat, en waar het spoor van flippo's naar toe zou leiden, nee ik wijs hem de weg naar de schildersbuurt. Daar zijn de namen van straten afgeleid van maffe schilders. Gaaf! Voordat het spoor van flippo's naar de kliniek zou leiden, kruiste het een spoorwegovergang. Al die tijd had ik gezien, dat Annie argeloos de flippo's van het voetpad opraapte. Ze leek te trappelen van ongeduld toen ze eventjes moest wachten, omdat er een trein passeerde.

Ik vond een flippo die Annie waarschijnlijk over het hoofd had gezien. Het was een prachtige adventure flippo, precies zo eentje als die ik in de naturel chips had gevonden. Nr 388. Met aan de ene kant een avontuurlijk plaatje: Cherry Kwakos in het oerwoud belaagd door een draak, terwijl hem vier pijlen, een speer, en een bijl om de oren vliegen. Aan de andere kant kan met deze flippo kan ook het weergaloze adventure Flippo spel gespeeld worden. Magnifiek! Het is iets voor het t.v.-programma 'tien voor taal'. Van de vier letters moet je het langste woord maken. Heb je gewonnen dan krijg je er acht punten bij. Maar er was meer aan de hand met deze adventure flippo. Er zat een geheime boodschap in de letters verborgen. Daarmee zou iets gezegd worden over een schat, die ergens in Nederland begraven lag. Er gingen geruchten: Duizenden flippo's in een kist. En echte goudstaven. Het zou kunnen dat dit spoor van flippo's er iets mee te maken had. Ik had de Flippo Hot Line kunnen bellen. Over Annie hoefde ik me niet ongerust te maken. Mij valt niets te verwijten. Deze flippo voldeed aan de veiligheidsnormen voor speelgoed. Dat stond op de verpakking.

Met die flippo's zijn leuke dingen te doen. Dat moet die Flippo, die ze er had neergelegd ook gedacht hebben. Hij leidde het spoor naar het Sterrebos, waar tegenwoordig van die gave houten trollen staan. Er staan ook zeven reusachtige handen. Formidabel! Ik zag, dat de handen zich over Annie heen bogen en haar in haar nekvel grepen. Ik hoorde Annie gillen. Aan welke straat was dat ook al weer? Hoe heet die straat ook al weer? Ik weet het niet meer. Wat, als ik geen naam meer kan onthouden? Het leven wordt leeg en betekenisloos. Maar nogmaals. Mij treft geen blaam dat Annie een tijdje zoek is geweest. De flippo voldeed aan de veiligheidsnormen.

Flippo: Cirkelvormig schijfje ter grootte van een Euro, die bij de chips verpakt werden. Een beschrijving staat in het verhaal.