Website van Hubert Klaver

Zwerver

Zwerver en parachute

Voordat je verder leest: De twee zwervercolumns Zwerver en natte droom en Zwerver en vakantie zijn op Youtube te bewonderen. Verderop bij foto's en filmpjes staan er dan ook nog twee.

Ik heb gehoord, dat er in Groningen een centrum is gekomen, waar zwervers zich kunnen laten verzorgen. Hun haar kan er geknipt worden. Ze kunnen hun blaren laten behandelen. Me dunkt, dat er wel meer te verzorgen valt dan kop en staart. We moeten de zwerver echter niet te veel in de watten leggen. Waar moet het met mijn column heen?
"Die knaap, die over ons schrijft, die Klaver, die wordt straks nog brodeloos, Piet."
"Ha, ha. Straks staat hij ook op straat, Arie."
Ik zal niet zelfzuchtig zijn. Ik durf te beweren, dat de kans dat je in Nederland met een auto in het water belandt net zo groot is, als met een vliegtuig neer te storten. Zoals elke Nederlander geacht wordt dat hij kan zwemmen, vind ik, dat hij ook parachute moet kunnen springen. Reden ze die karretjes overigens maar in het water. Zodat het Winschoterdiep volgeplempt is met Mitsubishi-wrakken. En stortten ze maar neer.

De burger mag tegenwoordig vooral geen spoortje angst meer voelen. Het veiligheidsbeleid staat bij de huidige regering voorop. Dus wagen Piet en Arie de sprong op een stroom van subsidiegelden naar beneden.
"Het is de kick van de vrije val, Piet. Wil je iets ondernemen, dan ga je parachute springen."
"Zitten we niet allemaal in een vrije val, Arie? Zie je die Mitsubishi-krengetjes. Konden we ze maar een zetje geven het Winschoterdiep in."

De kick van de vrije val. Daar zitten ze dan, een groepje apen, in de enige boom die nog rest, waarvan de bladeren hun van voedsel kunnen voorzien, nadat hun bos in landbouwgrond is omgezet. Ze vreten zich een weg naar de afgrond.

Piet en Arie laten zich zo lang mogelijk vallen en trekken aan het touw, opdat het zweefdoekje zich opent. Ze worden euforisch.
"We zweven in het zwerk, Piet. Het is alsof je verliefd bent. Zalig zij mijn ziel. Zelden zag ik zo'n zweem zonnevuur."
"Je wordt nog poëtisch, Arie. Je komt er van in een roes. Ik heb geen pilsje meer nodig."
"Het is als met de liefde, Piet. Je springt in het diepe."
"Dat kan hard aankomen, Arie."
"Wil je de toppen van je gevoel leren kennen, dan zul je ook de kelders moeten verkennen."
Dan worden ze praktisch:
"Dat dondermaarnaarbenedendoekje is mooi als deken te gebruiken, Arie."
"Zo kunnen we de oorlog winnen."

Terwijl Piet en Arie in de wolken zijn, graaft de laatste wilde korenwolf - een soort van hamster, het klinkt als jonge jenever - zijn holletje, voordat de akker wordt omgeploegd. Er wordt een autosnelweg aangelegd. De korenwolf kan doodvallen. Met een achttal gevangen exemplaren wordt verder gefokt, om ze voor uitsterven te behoeden. Een sociaal vangnet, een soort van parachute voor de korenwolf. Hun val wordt maar even gebroken. Ook al hebben ze een vangnet, vallen doen ze toch. De genetische variatie is naar de knoppen. We kunnen rekenen op inteelt. Als Piet en Arie dit beseffen, staan ze met beide beentjes weer op de grond.

Zwerver en de zin en onzin van ontwikkelingswerk

Als het broeikaseffect zich doorzet groeien hier straks palmen. Om ons staande te houden in een vijandige omgeving hebben we lieden nodig, die ons daarbij helpen. Niet dat soort dat nu de wereld afstruint en probeert de neger, de chinees, de indiaan, de Papoea en de eskimo in de auto te krijgen. Dat soort figuren verhoogt alleen de uitstoot van CO-twee, waardoor we over een jaar of wat met de gebakken peren zitten. We hebben mensen nodig, die ons palmwijn leren maken.
"Moeten we niet eens naar de tropen, Piet?"
"Wat zou je daar dan willen?"
"Het receptje voor palmwijn te pakken zien te krijgen."
"We kennen toch het 'palmpje', Arie. Het is van ongekende kwaliteit."
"We moeten anticiperen op de ontwikkelingen, Piet. De westerse wereld maakt er een puinhoop van."

Arie heeft volledig gelijk. We kunnen nog heel wat van deze volkeren leren. Onthaasten bijvoorbeeld, door je niet aan afspraken te houden en in plaats daarvan een avondje quat te gaan kauwen. Je zou het openbaar vervoer ook kunnen laten functioneren met alle vertragingen, die erbij horen. Als de oliebronnen zijn uitgeput, zonnepanelen immer nog maar een fractie van het vermogen leveren, dat ze volgens de huidige maatstaven zouden moeten leveren, koude kernfusie nog steeds een niet waar te maken belofte is, de Rijn bij Lobith de Noordzee instroomt, we op de plek waar we eens 'Op de grote stille heide' zongen een waterballet kunnen houden, we het doemscenario voorbij zijn en de multi-crimininele maatschappij al lang een feit is, dan kunnen we putten uit een rijke traditie, die de culturen uit de derde wereld hebben voortgebracht.
"We moeten straks miereneieren leren eten, Arie. Dat is eiwitrijk voedsel."
"In een cocosmelkje gekookt, moet het vrij behoorlijk smaken."
"Palmwijntje erbij?"
"Tuurlijk, palmwijntje erbij, Piet!"

Het loopt totaal uit de klauw met de wereldbevolking. Met z'n allen leggen we een veel te groot beslag op het milieu en de ruimte. Er is al te veel voor eeuwig verloren gegaan. Om het ecologisch evenwicht te herstellen kunnen we te rade gaan bij andere volkeren. We zouden het koppensnellen weer in ere kunnen herstellen. Natuurlijk wel onder de regie van mij. Ééntje zal de kop erbij moeten houden.
"De mensen in de ontwikkelingslanden weten zelf het beste, wat ze willen, Piet."
"Als ze mekaar een kopje kleiner maken, heeft dat zijn functie."
"We moeten ons er niet tegenaan bemoeien."
"Hoeveel van de nieuwe ontwikkelingen zijn er in Nederland al niet teruggedraaid?"
"Er wordt land uit cultuur genomen om de natuur de vrije hand te geven, terwijl ze met veel kosten en moeite op de schop zijn genomen bij de ruilverkaveling. Rivieren krijgen ook weer de vrije loop."
"Het is verschuiven van problemen, Arie. Andere landen zullen het voedsel moeten produceren."
"Misschien dat we moeten gaan koppensnellen."
"We omringen het koppensnellen met rituelen, Arie. We organiseren een after-party met palmwijn."
"Terug naar het Stenen Tijdperk, Piet!"
"Ja natuurlijk. En dan het wiel weer uitvinden."