Website van Hubert Klaver

Recensie Gezinsbode

Inderdaad, de kwaliteit van zijn teksten is wisselend. Dat kreeg de schrijver ook te horen van uitgeverijen en dag- en weekbladen, waarom zij afzagen van publicatie. Maar volgens Hubert Klaver kan dat juist heel goed. Een mens kent - al dan niet in een psychose - verschillende gemoedstoestanden. Zelf kan hij ook in één middag veranderen in een totaal ander persoon. Daarom kiest Klaver voor een verscheidenheid aan stijl, perspectief en toon in zijn geschriften. Niemand is immers consistent. En daarom is zijn literaire cd 'Annie, een dame vol verrassingen' in ieder geval niet saai.
Het enige monotone gedurende de twaalf nummers (of vertellingen is misschien beter) is de stem van de auteur. Maar ja, de klankkleur van je eigen vocaal heb je niet voor het uitkiezen. Gelukkig is daar de muziek van Kees Rietveld, die de woorden van Klaver ondersteunt. Sferische klanken, apocalyptische zoals in de beste dagen van Pink Floyd en dan weer stevig als we ons in de buurt van een verhaaltje over Vera bevinden. We horen zelfs enkele strofen barok.

Klaver neemt de luisteraar mee in de wereld van Annie, een dame vol verrassingen: 'Ze had een smetteloos witte jurk aangetrokken en haar buik bolde omhoog onder haar borsten. Niet dat ze zwanger was, maar ze legde haar handen er op en streelde haar welvingen. Haar buik deinde op en neer. Het was Annie, een dame vol verrassingen.'
We krijgen de geschiedenis van Annie te horen. Vanaf de zondvloed, want via Noach en zijn nakomelingen gaat het naar het uitverkoren volk, waartoe de dame blijkbaar behoort. Noach is trouwens erg grappig, wanneer hij de rest van de mensheid van zijn boot afslaat: 'Ik heb jullie gewaarschuwd.. gij zult niet op jonge leeftijd den medicijnman spelen met het andere geslacht en uw leuter zal zich niet welbevinden in het aars van den anderen..'
Later passeren tal van types de revue, waaronder de auteur, door haar Huubje genoemd. Huubje blijkt een ziekelijk driftkikkertje (volgens eigen zeggen 'een gevoelsmens'), wanneer Freek en Coba, waarmee ze in een appartement op 'Schier' zitten, een glas jus hebben gepakt. Die krijgen dus een hijs. Iedereen krijgt zelfs een hijs.. Het gaat mis tussen Annie en Huubje. Waarop Klaver zijn fantasie gedurende 65 minuten en 48 seconden de vrije loop laat in een bonte parade van alter ego's. Wanneer het gebodene echt een weergave zou zijn van de psyche van Klaver, zouden we ons misschien zorgen moeten gaan maken. Maar een schrijver heeft het instrument van de overdrijving.
De plaat ligt overigens wèl in de winkel bij Scholtens Wristers en Godert Walter.

Herman Sandman

(Noot : Het is veel goedkoper om hem rechtstreeks bij mij te bestellen. Bij Godert Walter ligt hij niet meer in consignatie)