Website van Hubert Klaver

Mega Watje

'Het is schandalig,' zei Mega, 'dat de eigenaresse van boekhandel Athena de literaire cd van onze Schepper niet in de winkel wil hebben.'
Willemien, die juist de stekker uit het stopcontact trok om de koelkast te ontdooien, haakte erop in en voegde er onderkoeld aan toe: 'Die winkel is door Vrij Nederland benoemd tot beste boekhandel van Nederland.'
Het vriesvakje van de koelkast was nog lang niet aan ontdooien toe, maar Willemien legde vast de deelblokjes spinazie in de pan om ze te laten wennen aan de hogere temperaturen, waaraan ze straks zouden worden blootgesteld.
'Onze Schepper heeft nog wel zulke goeie recensies in het Dagblad van het Noorden en het tijdschrift Noachs Kat,' vervolgde Mega. 'De krant schreef, dat het Hem glansrijk gelukt was de luisteraar voor te houden, dat het is, alsof de wereld een rariteitenkabinet is, vol met produkten, waar je je maar beter verre van kunt houden. Zo'n winkel verdient toch niet zo'n titel.'
'We zijn toch geen rariteiten, waar je je beter verre van kunt houden, mijn Mega! Daar slaat de krant de plank volledig mis!'
'We staan ook helemaal niet op de cd, Willemientje lief. Het is het luisterboek 'Rondom Annie', door de krant getypeerd als een fascinerend curieus luisterboek, waarbij het meest opvallend is, de manier waarop onze Schepper voordraagt. Met een ondraaglijk nasale stem geeft Hij in een hoog verteltempo Zijn verhalen een onbedoeld merkwaardige draai mee. Gevolg is dat de teksten ronduit bizar klinken.'
De koelkast liet het na om nog even koelvloeistof rond te pompen.
'Weet je wat we doen,' zei Mega. 'We zullen ons ontfermen over onze Schepper en richten een fanclub voor Hem op. Boekhandel Athena zal spijt betuigen, dat ze Hem niet in hun kring hebben willen opnemen. We noemen het gezelschap de "Mega Watjes fanclub van Hubert".'
De koelkast begon enthousiast te ontdooien. Willemien zette een pak vla op het aanrecht.
'Mijn Megaatje, mijn Megaatje,' zei ze 'Ik zal het zelf wel moeten doen. Je kunt nog niet eens de stekker uit het stopcontact trekken om de koelkast te laten ontdooien. Wat dacht je? Dacht je nu werkelijk, dat er een mens op af komt? Onze Schepper ziet eruit alsof hij al bijna vijfenvijftig is en hij heeft rimpels en al een buikje.'
De koelkast plengde een eerste traan.
'Hij heeft zich een verouderingskuur aangemeten,' zei Mega Watje 'en zijn huid laten oprekken om er als een wijs, begeerlijk en gearriveerd schrijver uit te zien. Dat buikje, dat zijn siliconen! Jij, met je kritische geest en ik met mijn vermogen tot adorabiliteit zouden toch in staat moeten zijn een clubblad vol wetenswaardigheden over Hem in elkaar te steken. We bedingen bij onze Schepper één Euro korting op Zijn cd voor leden van de fanclub, vragen de fans één Euro meer dan ze bij Hem kosten, en houden de twee dan voor onszelf. Wat dacht je wat een mediacampagne kost?'
De koelkast had nog lang niet alle grondstof voor haar tranen verbruikt. De spinazie hield het nog bij deelblokjes. Er stond enkel en alleen een pak vanillevla op het aanrecht.