Website van Hubert Klaver

Recensie Streekjournaal

Christiaan Houkes

VELP - Muziektherapeut Kees Rietveld is verbonden aan het Velpse activiteitencentrum De Wambeek. Samen met de Groninger Hubert Klaver maakte hij, destijds zonder verdere ambities, in zijn studio in Arnhem een literaire cd. Inmiddels is er sprake van een succes en zit de tweede versie er aan te komen. Rietveld vertelt: 'Hubert houdt in het Groningse regelmatig lezingen en schrijft de meest absurde verhalen'. 'Hij gebruikt daarbij een hele zakelijke toon, wat waarschijnlijk bijdraagt aan het succes'. De cd is bij toeval tot stand gekomen. 'We kennen elkaar al bijna twintig jaar. Hubert vertelde dat hij aan het schrijven was en heeft me een aantal verhalen laten lezen. Hij vertelde dat zijn voorleesavonden geweldig liepen en dat hij ook regelmatig optrad in Groningen en omgeving. De manuscripten die hij opstuurde naar uitgevers werd echter om diverse redenen geweigerd'. 'Nadat hij had gehoord van een schrijver die zijn schrijfsels aan een cd toevertrouwde zei ik dat ik iets soortgelijks best samen wilde proberen. Ik componeer immers muziek en heb in mijn studio alle mogelijkheden', aldus Rietveld. Voor deze regio is het project in ieder geval bijzonder. 'Ik denk zelfs dat het uniek is.' Kees Rietveld is begonnen als muzikant in Arnhem en heeft zich in de loop der jaren als autodidact bekwaamd in het bespelen van diverse muziekinstrumenten. Zo speelde hij in het verleden Gypsy Swing in 'Hot Club Capisce' en in de Amsterdamse band 'Bebop Tango', begeleidde hij als flamenco-gitarist verschillende dansgroepen en maakte hij enige tijd deel uit van een Nederlandstalige folkrock band.

Rietveld vertelt waarom Hubert Klaver voor een literaire cd heeft gekozen: "Hubert is in de literaire wereld van Noord Nederland inmiddels een begrip, maar is nog niet in boekvorm verschenen. Voor mij schuilt het succes van Huberts optredens in twee factoren. Zijn eigenzinnige, humoristische verhalen en zijn voordracht. Hij heeft een heel eigen kijk op de wereld om hem heen. Die wereld weet hij in zijn verhalen op een authentieke manier te relativeren. Zijn voordracht is onderkoeld en zakelijk. Deze manier van voordragen kun je niet vastleggen in een boek: je moet de stem van de schrijver horen', meent Rietveld. Op grond van deze overwegingen zijn we op het idee gekomen een aantal vertellingen op cd op te nemen en in eigen beheer uit te brengen. Het medium cd biedt echter ook nieuwe mogelijkheden'. Zoals een geschreven boek kan worden verluchtigd met illustraties, zo kan een literaire cd de verhalen ondersteunen met muziek en geluidseffecten. Op deze manier kun je het concept 'literaire-cd' gaan zien als een nieuw medium'. Volgens Rietveld is hiermee een nieuwe toon gezet. 'Vanaf nu is literatuur dus ook om te beluisteren.'